• Live chat
  • Facebook
  • Google Plus
  • rss

Biztosítás

×
×

Ügyféleszközök biztosítása

Ügyfeleinknek a Docler szervertermében elhelyezett eszközeire biztosítással rendelkezünk. (Kombinált felelősség és Elektronikai berendezések biztosítás)

A biztosítás igénybe vételéhez ügyfelünktől bekérjük a biztosítandó eszközök tételes listáját (megnevezés, típus, db, érték megjelöléssel), amit a Biztosító felé továbbítunk. Amennyiben legkésőbb a szerver üzembe helyezésekor nem áll rendelkezésünkre a részletes lista, úgy a biztosítás lehetősége nem igénybe vehető. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a biztosítónak a káresemény bekövetkezésekor szüksége lesz a meghatározott eszközök vásárlási értékét bizonyító dokumentumra (számla), amit kár esetén a biztosító felé be kell mutatni.

Biztosítási összeg, értékelés módja

A biztosítási szerződés egyik legfontosabb meghatározó eleme a biztosítási összegek meghatározása. Ennek fontosságát az adja, hogy a biztosítási összegek nagysága egyenes arányban áll a káresemények bekövetkezte esetén igényelhető kártérítési összegek volumenével. Ezért különös figyelmet kell fordítani a biztosítási összegek korrekt meghatározására annak érdekében, hogy a kialakításra kerülő szerződés a valós, aktuális állapotot tükrözze.

A biztosított eszköz biztosításkori értékmeghatározása során fontos, hogy a kárrendezés kapcsán a biztosító társaság a szerződésben megállapodott értékelési módhoz képest vizsgálhatja az alulbiztosítottságot, azaz ellenőrizheti, hogy a szerződésben a Biztosított által megadott értékelési mód (utánpótlási új érték, vagy könyvszerinti bruttó érték) szerinti vagyonértékek megfelelnek-e a valóságnak. Amennyiben nem – vagyis a szerződésben megadott biztosítási összeg alacsonyabb a káridőponti utánpótlási új, vagy könyvszerinti bruttó értéknél – úgy az kedvezőtlen esetben pro-ráta (aránylagos) kártérítést eredményezhet.

A pro-ráta (aránylagos) kártérítés azt jelenti, hogy a biztosító a közösen meghatározott, illetve elfogadott értékelési módnak (utánpótlási új érték, vagy könyvszerinti bruttó érték) megfelelően jogosult olyan arányban megtéríteni a bekövetkezett kárt, ahogy biztosításra feladott érték (biztosítási összeg) aránylik a káridőponti tényleges értékhez.

  • utánpótlási új érték alatt a biztosított vagyontárgynak kárkori eredeti állapotára történő újraépítését, újra beszerzését, újraelőállítását érti,
  • könyvszerinti bruttó érték alatt a biztosított vagyontárgy bekerülési értékét értik melyek a díjfizetés alapjának és egyben a kártérítés felső határának meghatározására is szolgálnak.